«La lingüística de contacte com a mirada sobre el contacte de llengües», amb Montserrat Sendra

El passat divendres 24 de novembre a les 12h va tenir lloc la tercera sessió del curs 2017/2018 del «Seminari de sociolingüística i política lingüística» del CUSC-UB. Montserrat Sendra, doctoranda i professora associada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, va comentar dues lectures d’introducció a la lingüística de contacte com a perspectiva sobre els fenòmens de contacte de llengües, que constitueixen el fil conductor de les sessions de comentari de lectures del curs. En la segona part, la ponent va anar més enllà per a fer un interessant repàs històric d’alguns estudis sobre els fenòmens de contacte de llengües en el cas del català.

20171124_123300

La primera lectura objecte de comentari va ser la introducció al manual An introduction to contact linguistics de Donald Winford (Wiley-Blackwell, 2003). L’autor hi proposa un breu recorregut per les diferents possibilitats de situacions de contacte entre llengües; pels fenòmens que resulten d’aquest contacte; i finalment per la interacció entre els factors lingüístics i els factors externs (socials, psicològics, ecològics) sobre el canvi lingüístic. Winford destaca que totes les llengües han passat per etapes més o menys dilatades de contacte amb altres varietats lingüístiques, amb diferents resultats sense límits a priori. El canvi lingüístic com a resultat del contacte sol iniciar-se amb algunes formes lèxiques (un àmbit especialment permeable al canvi) però pot arribar a generar varietats completament noves. Continua llegint

Anuncis

Tercera sessió del seminari del CUSC amb Montserrat Sendra el 24 de novembre

El proper divendres 24 de novembre, a les 12h a l’aula 1.5. de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, celebrarem la tercera sessió del curs 2017/2018 del seminari de sociolingüística i política lingüística del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB).

s200_montserrat-sendraEn aquesta ocasió, Montserrat Sendra, doctoranda i professora associada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, presentarà una visió panoràmica de la disciplina de la lingüística de contacte, prenent com a punt de partida el capítol introductori del  manual de Donald Winford An introduction to contact linguistics (Wiley-Blackwell, 2003) i un article de Sarah Thomason al Journal of Language Contact, accessible en aquest enllaç.

Aquesta sessió s’emmarca en el cicle de lectures temàtiques que aquest curs dediquem a les perspectives sociolingüístiques sobre el contacte de llengües.

Us convidem a participar-hi!

El seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB se celebra amb una periodicitat mensual i alterna presentacions de recerca en curs amb comentari de lectures. Les activitats són gratuïtes i obertes a investigadors i públic general interessat en la intersecció entre llengua i societat, i s’aniran anunciant de manera periòdica. Si voleu rebre tota la informació al correu electrònic, subscriviu-vos al blog.

«Llengües i pertinença a Catalunya: Perspectives no catalanoparlants», amb Marina Massaguer

El passat divendres 20 d’octubre a les 12h va tenir lloc la segona sessió del curs 2017/2018 del «Seminari de sociolingüística i política lingüística» del CUSC-UB. Marina Massaguer, doctoranda de la Universitat Oberta de Catalunya, va presentar-nos alguns resultats de la seua recerca doctoral en curs, que aborda els posicionaments dels no catalanoparlants a Catalunya en relació a les categories disponibles socialment que connecten llengua, identitat etnocultural i estatus socioeconòmic, i les maneres com aquests perfils de parlant articulen (o no) un sentit de lligam i pertinença a Catalunya.

20171020_120440

La presentació va arrancar amb algunes dades demolingüístiques de context. D’acord amb les estadístiques, un 41% dels residents a Catalunya no hi han nascut: un 21,9% ho han fet en altres territoris de l’Estat i fins a un 19,1% són nascuts fora de l’Estat espanyol. En el conjunt de la població, 8 de cada 10 habitants saben parlar català, però el percentatge de persones que no el parlen com a llengua habitual arriba fins a un 56% del total.

Tot seguit, Massaguer va explicitar els criteris amb què havia operativitzat la noció de «no catalanoparlant», a partir de la pròpia identificació dels participants (en el moment mateix d’acceptar de prendre-hi part, ja que els objectius de la recerca eren explícits), i del fet que no parlen en català quan se’ls hi adrecen (un aspecte que també es va poder comprovar en el moment de reclutar els informants) o que només ho fan de manera molt ocasional. Tot i això, bona part dels participants estan familiaritzats amb el català (alguns fins i tot s’han escolaritzat en el model de conjunció en català) i, en ocasions, alguns n’activen diferents destreses (per exemple, molts disposen de comprensió oral i escrita, i alguns hi escriuen de vegades). Continua llegint

«La recerca en contacte de llengües: aproximació històrica», amb F. Xavier Vila

El passat divendres 20 d’octubre a les 10h va tenir lloc la sessió inaugural del curs 2017/2018 del «Seminari de sociolingüística i política lingüística» del CUSC-UB. F. Xavier Vila, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, hi va oferir una aproximació panoràmica i històrica a la recerca sobre el contacte de llengües, que serà el fil conductor de les sessions de comentari de lectures del curs. Un camp de recerca ampli i interdisciplinari, punt de trobada d’investigadors de diferents disciplines i que es fan preguntes diferents sobre aquests fenòmens.

20171020_100447.jpgA l’inici de la sessió, Vila va presentar una narrativa històrica que arranca amb les primeres referències al contacte lingüístic en el món grecoromà; que continua durant els segles XIX i XX amb les propostes de “depuració” de les llengües, partint d’un paradigma nacionalista, i amb els debats sobre l’impacte del contacte de llengües en l’evolució i el canvi lingüístics; i que desemboca en les primeres aproximacions de caràcter sociolingüístic, amb la distinció entre manlleus i calcs que proposa Einar Haugen (1950) o amb els treballs d’Uriel Weinreich (1953), que des d’una perspectiva estructuralista parla d’interferències com a desviacions en la parla de persones familiaritzades amb més d’un sistema lingüístic com a conseqüència del contacte entre llengües donants o interferidores i llengües receptores o interferides. Continua llegint

Sessió doble del seminari del CUSC amb F. Xavier Vila i Marina Massaguer el 20 d’octubre

El proper divendres 20 d’octubre, a l’aula 1.5. de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, celebrarem una sessió doble del seminari de sociolingüística i política lingüística del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB).

990_1460227201f-_xavier_vilaEn la primera sessió, a les 10h, F. Xavier Vila (UB) farà un repàs de l’evolució recent del camp de recerca sociolingüística sobre el contacte de llengües, prenent com a punt de partida el «Capítol 6. El multilingüisme i el contacte lingüístic» del manual Sociolingüística de la llengua catalana (Ariel, 1998), del qual és coautor amb Emili Boix (podeu accedir a una versió electrònica del manual en aquest enllaç). Aquesta primera sessió servirà per a introduir el fil conductor dels seminaris de comentari de lectures, que enguany estaran dedicats a les perspectives sociolingüístiques sobre el contacte de llengües.

s200_marina-massaguer_comesEn la segona sessió, a les 12h, Marina Massaguer (UOC) presentarà una part del seu projecte de tesi, actualment en marxa, sobre «Non-Catalan speakers in Catalonia: Power, Belonging and Legitimacy in the Post-National Era”. En concret, el seminari girarà a l’entorn de les perspectives no catalanoparlants sobre les llengües i el sentiment de pertinença a Catalunya.

Us convidem a participar-hi!

El seminari del CUSC-UB se celebra amb una periodicitat mensual i alterna presentacions de recerca en curs amb comentari de lectures. Les activitats són gratuïtes i obertes a investigadors i públic general interessat en la intersecció entre llengua i societat, i s’aniran anunciant de manera periòdica en aquest blog. Si voleu rebre tota la informació al correu electrònic, podeu subscriure-us al blog o contactar aflorsmas ( at ) gmail.com.

Posposem la primera sessió del seminari del CUSC-UB del curs 2017/2018

Donada la situació d’excepcionalitat imposada pel Govern de l’Estat, i en resposta a la vaga a les universitats prevista pels dies 28 i 29 de setembre, hem decidit posposar la primera sessió del curs 2017/2018 del seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB, prevista inicialment pel divendres 29 de setembre.

Properament anunciarem una nova data i ubicació del seminari, en què F. Xavier Vila (UB) farà un repàs a l’evolució recent del camp de recerca sociolingüística sobre el contacte de llengües, prenent com a punt de partida el «Capítol 6. El multilingüisme i el contacte lingüístic» del manual Sociolingüística de la llengua catalana (Ariel, 1998), del qual és coautor amb Emili Boix (podeu accedir a una versió electrònica del manual en aquest enllaç). Aquesta primera sessió servirà per a introduir el fil conductor dels seminaris de comentari de lectures, que enguany estaran dedicats a les perspectives sociolingüístiques sobre el contacte de llengües.

990_1460227201f-_xavier_vila

El seminari del CUSC-UB se celebra amb una periodicitat mensual i alterna presentacions de recerca en curs amb comentari de lectures. Les activitats són gratuïtes i obertes a investigadors i públic general interessat en la intersecció entre llengua i societat, i s’aniran anunciant de manera periòdica en aquest blog. Si voleu rebre tota la informació al correu electrònic, podeu subscriure-us al blog o contactar aflorsmas ( at ) gmail.com.

Seminari sobre ‘Equal Recognition’ d’Alan Patten amb Avel·lí Flors-Mas

El passat divendres 14 de juliol va tenir lloc l’onzena i última sessió del curs 2016/2017 del Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB. La sessió, dirigida per Avel·lí Flors-Mas (UOC i CUSC-UB), va estar dedicada al comentari del llibre Equal Recognition: the Moral Foundations of Minority Rights, d’Alan Patten (Princeton University Press, 2014). Es cloïa així el cicle temàtic sobre la filosofia de les polítiques lingüístiques, que vam inaugurar el setembre de 2016, i que ens ha portat a revisar algunes de les principals aportacions teòriques recents en el camp, amb el comentari d’obres de Will Kymlicka (resum), Philippe van Parijs (resum i resum), John Edwards (resum) i Giovanni Poggeschi (resum).

patten

Alan Patten (font: https://uchv.princeton.edu)

El seminari va començar amb una breu introducció a la carrera i l’obra d’Alan Patten. Nascut en el si de la minoria anglòfona del Quebec, Patten és llicenciat per la Universitat McGill de Mont-real, màster per la Universitat de Toronto i doctor per la Universitat d’Oxford, i actualment és catedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton. Ha dedicat notables esforços al desenvolupament d’una teoria normativa dels drets de les minories, i ha tractat de manera específica els drets lingüístics i les polítiques lingüístiques al llibre Language Rights and Political Theory (Oxford University Press, 2003), editat conjuntament amb Will Kymlicka. Algunes de les publicacions de Patten es troben en accés obert en aquest enllaç.

Entrant al contingut d’Equal Recognition, Patten s’hi proposa generar una teoria liberal dels drets de les minories que es base en el principi de neutralitat de l’Estat i de reconeixement igual de les diferents cultures coexistents en el si d’una entitat política. L’autor parteix de la idea que l’Estat ha de ser neutral envers les concepcions del bé dels ciutadans, però sosté que per tal de mantenir-se neutral en ocasions cal reconèixer i protegir certs drets a les minories culturals. Un dels trets definitoris de la seua proposta és que defuig dissenyar les polítiques a partir dels objectius (de construcció nacional o preservació cultural, per exemple) i aposta, per contra, per una aproximació procedimental. Des del punt de vista de l’autor, el que compta no és el resultat de les polítiques, sinó garantir la igualtat d’oportunitats per a prosseguir les diferents concepcions del bé que professen els individus. D’aquesta manera, Patten emfasitza la possibilitat d’autodeterminació personal com un dels principis que fonamenten la seua teoria. Continua llegint